Erasmus+ 2016-2018

Projekt összefoglaló

A Dél-Alföldi Régió Operatív Program SWOT elemzése megállapítja a vidék tudásalapÚ vállalkozások alacsony számát, turisztikai kapacitások együttműködésének hiányát. Veszélyes a szakképzett munkaerő elvándorlása, a hátrányos helyzetű kistérségek további leszakadása az országos átlagtól, tanyai térségek elzártsága , az alacsony egészségügyi állapot. A program II -ik prioritási tengelyként fontos szerep jut a helyi vonzerők felhasználásával fenntartható és eredményesen működő vállalkozások támogatására, amelyek égész éves programokat kínálnak. Ez a cél szervesen illeszkedik az Új Magyarország Vidékfejlesztési program III. prioritásához, amely keretében az ágazatban a foglalkoztattak számának növelését kezeli kiemelt célként, amely a régió természeti, kulturális és szellemi értékeire épül. A szakképzés szerkezetének átalakulása, piacképes és innovatív ismeretekkel rendelkező alap és felnőtt- átképzésben résztvevő polgárok oktatása az egyik legfontosabb cél.A programban résztvevő magyar konzorciumi partnerek: 4 oktatási-képzési feladatokat ellátó FM fenntartásÚ szakképző intézmény a civil Egyesület vonzáskörzetébe tartoznak. A Békés Megyei Sportszövetségek érdekszövetségi Egyesület Lovas Szövetség vállalkozóinál a szakiskolák diákjai töltik szakmai gyakorlatukat. A partnereket közös cél vezérli: a lovas képzés és a ráépülő szolgáltatások, agroturizmusban és vendégfogadásban innovatív ismeretek megszerzése, a gyakorlati képzésben piacképes ismeretek átadása a diákoknak, kulcskompetenciáik korszerűsítése.Ezeket az intézményeket a projektet konzorciumi formában koordináló Dél-Alföld -Európai Unió többcélÚ Egyesület fogja össze, amelynek célkitűzései között szerepel a hálózati rendszer kialakítása oktatási - képzési intézmények és velük együttműködő vállalkozások, civil szféra, önkormányzati és kistérségi társulások között.A civil egyesület mint gyűjtő erő, a magyar projektpartnereknek megszervezte 2007 - es évi kiállításukat és lovas, magyar élelmiszer termékek bemutatását a Párizsi Nemzetközi Kiállításon (itt ismerkedtek meg a projekt francia és lengyel partnereivel); 2007 - 2013. szeptemberében a magyarok kiállítottak a Gonzagai Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron (gyakorlati kapcsolatfelvétel az olasz projekt partnerrel). Az Egyesület rendszeresen szervezi francia és lengyel diákok szakmai gyakorlatát a magyar KKV-nál. A diákok Erasmus program keretében érkeznek hozzánk, és közösen gyakorlatoznak magyar társaikkal. A két éves program során a kedvezményezett diák és oktatók lovász, agroturisztikai, ételkészítési - és vendégfogadási innovatív gyakorlati ismereteket akarnak szerezni francia, lengyel, és olasz KKV -nál. Fogadó partnerek: Franciaország - a Tulle- Naves - i Mezőgazdasági Szakiskola, amely a lovas szakmákat szakmunkás, szakközepes és felsőfokÚ szinten oktatja. A partner 35 magyar diákot és 10 szakoktatót fogad,elhelyezi őket a lovas és agroturisztikai farmokra-gyakorlóhelyekre. Olaszország: fogadó partner a Consorzio Agrituristico Mantovano, amely lovas panzió és fogadó vendégek ellátásában, helyi ételkészítésben és helyi vonzerők felhasználását a programok megszervezésében - ismeretek gyakorlati átadását szervezi meg a magyar oktatóknak a lovas vendégfogadással foglalkozó vállalkozóinál. Az olasz partner 10 gyakorlati oktatót fogad. Lengyelországi fogadó partnerek: Roskosz i Központ a pályázatban 4 FM fenttartásÚ szakképző iskola 20 diákját fogadja három hetes szakmai gyakorlatra. A Lesna Podlaska -i Szakközépiskola 40 diák és 18 magyar gyakorlati oktatót fogad. A Szakiskola a lovász és agroturisztikai szakmák szerkezetét és diákok gyakorlatának megszervezését, a Ménes és vállalkozói köre a lovak felkészítését és felszerelését a tÚrára, programok összehangolását a helyi agroturisztikai kínálattal ismerteti a magyarokkal. (lásd Munkaprogramok). Mind a három fogadó ország partnereinek tevékenységi munkaköre és kompetenciái megfelelnek a magyar kiutazók szakterületeinek és a projekt célkitűzéseinek. A kiutazók külön-külön lesznek elszállásolva egy fogadó partnernél, amelynek a szakismeretei megfelelnek a kedvezményezett itthon megfogalmazott és a fogadó projekt partnerrel többször egyeztetett elvárásoknak. A szakoktatók tényleges gyakorlati munkát is végeznek, hiszen együtt fognak élni a fogadó partner vállalkozásának mindennapjaival, ellátják az állatállományt, fogadnak vendégeket, gyakorolják a nyelvi ismereteiket. A fogadó szakoktatóval és a projekt partner tutoráló, napi szinten nyomon követő feladatokat ellátó személlyel közösen összegzik a kinttartózkodás eredményeit, megfogalmazzák a további együttműködés lépéseit. Hazatérve, a kiutazások között értékelő megbeszéléseket tartunk, amelynek során elemezzük a projekt szakaszokat, esetleges hibákat és azokat beépítjük a programba. A projekt várható eredményei: a küldő intézmények diákjainak és szakoktatóinak Új és innovatív ismeretei a lovász, agroturisztikai és vendégfogadási szakmákban, a duális képzés erősítése Magyarországon.

Beszámolók

Bozsó Klaudia Bianka beszámolója

Farkas Adám beszámolója

Földi Regina beszámolója

Molnár Andrea tanár beszámolója

Munkácsiné Fekete Marianna tanár beszámolója

Plenter Zsuzsanna tanár beszámolója

Tarsoly Tamás beszámolója

Végh Benedek beszámolója

Nedreu Flórián beszámolója

Virág Nikolett beszámolója

Gyakorlat képek

Franciaország gyakorlat 2016-2018

Olaszország gyakorlat 2016-2018

Lesna gyakorlat 2016-2018

Roszkosz gyakorlat 2016-2018

Szerető Dorottya Oklevél/Erasmus disszemináció