Projektek

A „Dél - Alföld – Európai Unió” Gazdasági, Oktatási, Kulturális, Integrációs együttműködést koordináló közhasznú Egyesület a régió és uniós partnereink projekt alapú, valódi igényeket kielégítő programok megszervezését és lebonyolítását valósítja meg.
Partnereink között vannak oktatási – képzési intézmények, érdekvédelmi szervezetek, KKV –ék, önkormányzatok, jogi személyek.


Évente 14 – 16 érettségire készülő és két éves felsőfokú képzésben résztvevő diákot fogadunk Békés megyében olasz – francia – lengyel projektpartnereinktől. Ezek a diákok együtt gyakorlatoznak a magyar szakiskolák tanulóival, akik így tökéletesítik a nyelvi és szakmai ismereteiket.

Nemzetközi kapcsolatok bemutatása:

2004 – 2011- folyamatos részvétel diák és oktatói Leonardo Mobilitási projektekben, Nemzetközi EUROPASS bizonyítvány kiadásával.

2006- Leonardo Mobilitási Nívódíj 21 mezőgazdasági képzésben résztvevő diák 3 hetes szakmai gyakorlatainak lebonyolításával Franciaországban.

2007 – Leonardo Mobilitási Nívódíj 14 szakoktató 1 hetes gyakorlatainak lebonyolítására Franciaországban és Olaszországban.

2009 – Leonardo Minőségi Tanúsítvány a szakoktatók gyakorlatainak megszervezése terén.


Futó Európai Uniós Leonardo Mobilitási pályázatok, amelyekben a VM fenntartású két intézmény – Bethlen Gábor (Gyomaendrőd) és Kétegyháza Szakképző iskolák diákjai, gyakorlati oktatói és KKV – ék vesznek részt.
A szakképzési Leonardo da Vinci Mobilitási programok célja mezőgazdasági képzésben résztvevő diákok három hetes szakmai gyakorlata olasz, francia és lengyel KKV- éknál.
A diákok a gyakorlat végén EUROPASS Nemzetközi Bizonyítványt kapnak, amellyel az Unió bármely országában vállalhatnak munkát.


A 2010- 2011 tanévben 19 diákot viszünk ki 3 hetes időtartamra a fent nevezett országokba.


Mezőgazdasági szakképzési oktatók (elméleti és gyakorlati helyeket működtető magyar vállalkozók) egy hetes tréningjeinek az Uniós partnereinknél célja a képzési modulok tanulmányozása, a gyakorlatok innovatív megszervezésének megismerése és azok alkalmazása itthon. Fontos a magyar oktatók és Uniós partnereink megszervezése egy Nemzetközi Oktatói Hálózatba, amely közösen tudna pályázni a képzési modulok összehangolására és olyan szakképzési programok kidolgozására, közös képzések beindítására, amelyek vonzóvá tennék a mezőgazdasági szakmákat, a vidéki életet.


A 2010- 2011 tanévben 16 oktató vehet részt ezekben a programokban.


A Leonardo da Vinci projektek eredményeinek beépülése

a. Tantervekbe, tanmenetekbe, az iskola mindennapjaiba

b. Menedzsment működésébe

c. Rendezvényekbe, disszeminációs tevékenységbe

d. Horizontális, vertikális kapcsolatok; egyéb a területen működő intézmények, szakpolitikaRészvétel a Leonardo da Vinci Mobilitás programokban sok intézményt, KKV-ét és önkormányzatot mozgat meg.


A futó programokban való részvételre több mint 60 diák jelentkezett (az elnyert támogatás19 kedvezményezett gyakorlatának megszervezését teszi lehetővé).


Az Egyesület által szervezett 3 hetes szakmai gyakorlat azért hatékony, mert a kint tartózkodás szakmai és egyéb fázisai előre ki vannak dolgozva és többször egyeztetve a küldő és fogadó partnerekkel; ebben a folyamatban a kedvezményezettek is aktívan részt vesznek. A diákok és szakoktatók tudják hova mennek, mit fognak csinálni és tisztában vannak a beszámolási kötelezettségükkel is. Ez valódi, eredménnyel járó tanulási folyamat, amely megfelel minőségi követelményeknek, mindenki számára elérhető lehetőség.


Részvételt Leonardo da Vinci szakmai gyakorlatokon az intézmények beépítették szakképzési politikájukban. Fontos tény, hogy a beiskolázási kampányban a magyar intézmények, mint iskolai vonzerőt propagálja a külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételnek lehetőségét a beiratkozó diákoknak és szüleiknek.


A mobilitási időszak alatt megszerzett ismeretek elismerése – EUROPASS bizonyítvány, motiválja a kedvezményezetteket, akik a munkaerőpiacon előnyt élveznek másokkal szemben, esetleges külföldi munkavállalási szándékukban jobban boldogulnak.


Marketing tevékenységet is végzünk, ismertetjük régiónk és Magyarország vonzerőit nemzetközi rendezvényeken (Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás), Gonzagai (Olaszország) Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás, stb.


2007 – ben az Egyesület megszervezte a megye vállalkozói kiállítását a Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági kiállításon. Bemutattuk Békés megye termékeit: méz, pálinka, oktatási és képzési kínálatunkat, termálfürdőket, a Puszta Ötöst.


2007 – ben felvettük a kapcsolatot olasz partnereinkkel is, akik az agroturizmus területein működnek velünk együtt. Szeptember hónapban meghívást kaptunk az Ezer Éves Gonzágai Nemzetközi Vásárra, ahol bemutattuk a régiót és a falusi és agroturizmusi kínálatot, a Dél-Alföldi régió vonzerőit. 2008, 2009 – ben is kiállítottunk a Vásáron.


Egyéb kapcsolatok, a Leonardo programnak köszönve:


Olasz – francia – lengyel – magyar mezőgazdasági képzést folytató intézmények együttműködésének kialakítása Uniós programok keretében, közös szakképzési modulok kidolgozása a lovas és agroturizmusi képzésekben.


A Gonzagai Nemzetközi Vásár szervezői meghívták a magyar partnereket 2010. december 04- 05 én Nemzetközi Vadász kiállításra (mi folytatunk vadászképzést is). A vadászat fontos tényező Gyomaendrőd és térsége lakosainak életében, bevételi forrás.


Testvér települési kapcsolatok, amelyek most vannak kialakulóban:


Gonzaga (Olaszország) városa – Gyomaendrőd


Suzzara (Olaszország) – DévaványaNemzeti Parkok együttműködése:


Mincio (Olaszország) – Körös Maros Nemzeti Park (Magyarország) – Podlaski Krajobrazowy (Lengyelország)