Erasmus+ 2015-2017

Erasmus+ Mobilitási Pályázat 2015-2017

A Dél-Alföld - Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási, Integrációs Együttműködést Koordináló KözhasznÚ Egyesület civil, non-profit, közhasznÚ tevékenységet végző szervezet. állampolgárok kezdeményezésére jött létre, és mint az elnevezése is utal arra, elsődleges célja a Dél- Alföldi és az Uniós országok közötti kapcsolatok ápolása, kiszélesítése és gyakorlati szintre való emelése. A magyar projektpartnerek az Egyesület tagjai. Az Egyesület tagjai - diákok, tanárok, különböző szintű és profilÚ szakemberek, vállalkozók. Szorosan együttműködik oktatási intézményekkel és szakmai szervezetekkel, rendszeresen fogadja és szervezi az Unió országaiból Dél-Alföldre érkező diákok és szakemberek gyakorlatait Erasmus+ és egyéb programok keretében. évente több nemzetközi vásáron és rendezvényen végez promóciós tevékenységet a magyar termékek és vállalkozások érdekében (mint pl. közös részvétel a francia partnerrel a 2007 - es Párizsi Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállításon, ahol Békés megyei lovas kellékeket, sajtokat, szilvapálinkát állítottunk ki). Itt jött létre a szakmai kapcsolat a projekt francia - Tulle - Naves Szakképző Központ- és lengyel partnerével - a Janow - i Ménessel. Az Egyesület projektben résztvevő oktatási intézményei az olasz partnerekkel 2007 szeptembere óta állnak kapcsolatban, amikor a civil intézmény szervezésében kiállítottak a Gonzagai Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron. A vásáron megismerkedtek a fogadó olasz partnerekkel, és előzetesen megbeszélték a részvételt a Leonardo da Vinci Mobilitás pályázatban. Az olasz megyei ConzorzioAgroturisticoMantovano vezetői 2007 novemberében Békés megyei látogatásuk alkalmával is találkoztak a magyar projektpartnerekkel. 2008 - 2013 között a magyarok ismételten kiállították termékeiket a Gonzagai Vásáron (méz, hungarikumok), bemutattuk a Körösök Völgyét és természeti vonzerőit, a képzési kinálatot a mezőgazdasági, és ezen belül a lovas tematikában. A projektben az Egyesület három FM fenntartásÚ szakképző iskola 84 diákjainak, akik a lovász, mezőgazdasági gazdaasszony falusi vendéglátó és élelmiszeripari szakirányon tanulnak, és a szakmák 34 gyakorlati oktatóinak szervezi szakmai gyakorlatát francia, olasz és lengyel partnereknél. A külföldi projektpartnerek a magyar intézményekhez és gyakorlati oktatói helyekhez hasonló szakképzési feladatokat látnak el a duális szakképzés keretében. Az Egyesület folyamatosan egyeztetve a magyar és külföldi partnerekkel tervezi meg a projektet és annak sikeres lebonyolítását.

Beszámolók

Komóczi Krisztina kisérő tanár beszámolója

Hornok Laszló kisérő tanár beszámolója

Papp Lajos kisérő tanár beszámolója

Perei Gábor kisérő tanár beszámolója

Tölcsér Zoltán kisérő tanár beszámolója

Plenter Zsuzsa beszámolója

Mohácsi-Nagy Sándor beszámolója

Komlósi Ferenc beszámolója

Pázsit Nikolett beszámolója

Varga éva beszámolója

NyÚzó Péter beszámolója

Szoboszlai ádám beszámolója

Szarka Kristóf beszámolója

Angyal Fanni beszámolója

Laskai Renáta beszámolója

Sípos Bence beszámolója

Hegedűs Péter beszámolója

Kántor Zoltán beszámolója

Száraz István beszámolója

Fiak Flóra beszámolója

Lévai ágnes beszámolója

Szpisjak Dóra beszámolója

Gyakorlat képek

Francia gyakorlat 2015-2017

Lengyel gyakorlat 2015-2017